messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)
picture_as_pdf อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
โครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
picture_as_pdf โครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อปท.
folder ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น
งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์
image สื่อประชาสัมพันธ์
วิธีประหยัดไฟในบ้าน
วิธีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ช่องทางการชำระภาษีออนไลน์
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
camera_alt ผลงานกิจกรรม
โครงการรณรงค์ต่อต้านคอร์ปชั่น ร่วมใจต้านทุจริต คอร์ปรับชั่น ประจำปี 2567
โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ประจำปี 2567
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐูมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนายูง
โครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2567
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2567
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินี ให้กับโรงเรียนในพื้นที่และ ศพด.ตำบลนายูง
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์งบการเงินรายไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview3
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการขำระภาษีออนไลน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview23
ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินรายไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview23

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview65

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up Facebook อบต.นายูง

Facebook อบต.นายูง

แนะนำผู้บริหาร
thumb_up
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โทร : 084-518-2733
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โทร : 084-518-2733
(ว่าที่ร้อยตรี นิสันต์ ศรีเสนพิลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โทร : 0902-904-305
(ว่าที่ร้อยตรี นิสันต์ ศรีเสนพิลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โทร : 0902-904-305
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติ sitemap
วันนี้ 134
เดือนนี้3,835
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)86,349
ทั้งหมด 280,000


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ