องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์

สถิติ sitemap
วันนี้ 20
สัปดาห์นี้3,611
เดือนนี้18,776
ปีนี้225,312
ทั้งหมด428,093

camera_alt ผลงานกิจกรรม
ร่วมพิธีปล่อยพันธ์ปลาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ บึงหมอกมิวาย บ้านหนองกุงปาว ม.4 และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ ที่ทำการ อบต.นายูง (13 ภาพ)
ร่วมเปิดโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ไม่ท้องก่อนวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2565 โดยเครือข่อยโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนายูง (11 ภาพ)
ร่วมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเกษตรใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ พร้อมรับความรู้จากวิทยากรการสาธิตการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มา จุลินทรีสวนแสง จุลินทรีย์จาวปลวก (8 ภาพ)
ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพปากและฟันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนายูง เพื่อให้เด็กๆได้รู้จักการแปรงฟันอย่างถูกวิธีและการรักษาสุขภาพในช่องปากเด็กก่อนปฐมวัย (10 ภาพ)
ร่วมพิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม อบต.นายูง (8 ภาพ)
ลงพื้นที่แก้ปัญหา ถนนสายบ้านนาฮี - บ้านกอก (6 ภาพ)
กิจกรรมอบรมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังอย่างถูกวิธี (6 ภาพ)
โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนข้อมูลข่าวสาร พรบ.2540 (8 ภาพ)
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview71

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมผู้ไท poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview430
ราคากลาง 2560 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ม.10 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview417
ราคากลาง 2560 โครงการปรับปรุงเครื่องขยายเสียงและเสียงตามสาย ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview420
ราคากลาง 2560 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 เส้นนาฮี-คำดอกไม้ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview427

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line

facebook-line

แนะนำผู้บริหาร
thumb_up
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โทร : 084-518-2733
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โทร : 084-518-2733
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รอง ปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
โทร : 093-694-5247
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รอง ปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
โทร : 093-694-5247
แบบประเมินความพึงพอใจ
ลิงค์ที่น่าสนใจ

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/08/2565
11/08/2565
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สบ.พถ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570
กสธ.
11/08/2565
11/08/2565
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ)
กศ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ
สน.บถ.
11/08/2565
11/08/2565
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)
[รายชื่อ]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ