องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์

สถิติ sitemap
วันนี้ 58
เดือนนี้6,630
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)61,801
ทั้งหมด 280,000

camera_alt ผลงานกิจกรรม
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการเกิดของลูกสัตว์ ประจำปี 2566
โครงการร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น ปราบปรามการทุจิต
วันที่ 24 เมษายน 2566 ป.ป.ช.จังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ตำบลนายูงเพื่อเก็บข้อมูลผูู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)
วันที่ 24 เมษายน 2566อบต.นายูง งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่างออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย
สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผนฯดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้ง ส.อบต.และ นายก อบต.
11 เมษายน 2566 เปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2 จุด เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลนายูง
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566
โครงการชุมชนถนนปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ประจำปี 2566
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบริการประชาชนนอกสถานที่ จัดเก้บภาษีถึงบ้าน ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ในการประกวดศิลปะพื้นบ้าน วันที่ 23 มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกวดสาวงามภูไท ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมผู้ไท poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview492
ราคากลาง 2560 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ม.10 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview475
ราคากลาง 2560 โครงการปรับปรุงเครื่องขยายเสียงและเสียงตามสาย ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview491

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up Facebook อบต.นายูง

Facebook อบต.นายูง

แนะนำผู้บริหาร
thumb_up
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โทร : 084-518-2733
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โทร : 084-518-2733
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
โทร : 093-694-5247
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
โทร : 093-694-5247
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
ลิงค์ที่น่าสนใจ

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
24/05/2566
24/05/2566
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สน.คท.
24/05/2566
24/05/2566
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กศ.
24/05/2566
24/05/2566
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน
กสธ.
24/05/2566
24/05/2566
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ
กสธ.
24/05/2566
24/05/2566
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565
กม.
23/05/2566
24/05/2566
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ