messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 26
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 68
มาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 123
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 263
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 246
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 267
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขอ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 243
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 263
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 251
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 273
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1