messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
folder งบสิ้นปี
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ส่งงบแสดงฐานะการเงิน และ งบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
รายงายงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 82
รายงานการเงิน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 128
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
งบสิ้นปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
บันทึกงบวิเคราะห์สิ้นเดือน มี.ค. 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
สรุปค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 61 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
ใบผ่านมาตรฐาน 2 ปี 61 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365
งบสิ้นปี ปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 376
กระดาษทำการ เงินอุดหนุนระบุประสงค์ ปี 61 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 457
กระดาษทำการ เงินอุดหนุน ปี 61. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 436
กระดาษทำการ เงินสะสม ปี 61 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 394
กระดาษทำการ เงินรายได้ ปี 61 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 354
กระดาษทำการ เงินทุนสำรองสะสม ปี 61 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
ปี 60 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2