messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567 ปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567 ปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
รายงานสถานะทางการเงินรายรับ-รายจ่าย กองทุนฯประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
รายงานสรุปสถานะทางการเงิน ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
รายงานสรุปสถานะทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
รายงานสรุปสถานะการเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2