องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
3 เมษายน 2566
insert_drive_file รายงานสรุปสถานะการเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย : admin เปิดอ่าน : 2
3 เมษายน 2566
insert_drive_file รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย : admin เปิดอ่าน : 8
3 เมษายน 2566
insert_drive_file รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 โดย : admin เปิดอ่าน : 9
3 เมษายน 2566
insert_drive_file รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โดย : admin เปิดอ่าน : 10
3 เมษายน 2566
insert_drive_file รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 12
6 มกราคม 2566
insert_drive_file รายงานสรุปสถานะการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย : admin เปิดอ่าน : 9
6 มกราคม 2566
insert_drive_file รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย : admin เปิดอ่าน : 5
6 มกราคม 2566
insert_drive_file รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 16
6 มกราคม 2566
insert_drive_file รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โดย : admin เปิดอ่าน : 6
6 มกราคม 2566
insert_drive_file รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 12
5 มกราคม 2566
insert_drive_file รายงานผลโครงการควบคุมและป้องกันวัณโรค grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
5 มกราคม 2566
insert_drive_file รายงานผลโครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดย : admin เปิดอ่าน : 7
5 มกราคม 2566
insert_drive_file รายงานผลโครงการอาหารเช้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดย : admin เปิดอ่าน : 7
5 มกราคม 2566
insert_drive_file รายงานผลโครงการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) โดย : admin เปิดอ่าน : 9
5 มกราคม 2566
insert_drive_file รายงานผลโครงการป้องกันการเกิดโรคติดต่อโดยการจัดการขยะ (โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู) โดย : admin เปิดอ่าน : 7
5 ตุลาคม 2565
insert_drive_file รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย : admin เปิดอ่าน : 9
5 ตุลาคม 2565
insert_drive_file รายงานสรุปสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย : admin เปิดอ่าน : 10
7 เมษายน 2565
photo การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม poll โดย : admin เปิดอ่าน : 84
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1