messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
folder ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 7
ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 8
ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 37
ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 36
ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 37
ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 24
ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 21
ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 25
ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 31
ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 43
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1