องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
volume_down นัดประชุม
insert_drive_file เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
find_in_page เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
photo เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
photo เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2