องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
volume_down นัดประชุม
insert_drive_file เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
find_in_page เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
photo เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2