องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง 66 ม.2 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร. 042-110-721

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 336
volume_down นัดประชุม
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 |
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รอง ปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รอง ปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
แบบสำรวจความพึงพอใจ