messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
volume_down นัดประชุม
เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 9
เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 5
เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 6
เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 7
เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 42
เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 22
เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 25
find_in_page เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 37
เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 38
เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 38
เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 68
เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 80
เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 78
ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 218
ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 242
ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 326
ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 329
ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 | เปิดอ่าน : 353
ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | เปิดอ่าน : 335
ประกาศนัดประชุม สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 334
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2