messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
place สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
วัดป่าโพนพระเจ้า
ปูชนียวัตถุ แหล่งมรดกโลกตำบลนายูง
รูปภาพ วัดป่าโพนพระเจ้า
วัดโพธิ์ชัย
ปู่อัญญาหลวง
รูปภาพ วัดโพธิ์ชัย
ป่าไม้เบญจพรรณ