messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
account_circle กองคลัง
(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0896230839
(นางภานุมาศ ยุทธยง)
นักวิชาการเงินและ บัญชีปฎิบัติการ
โทร : 0947877143
นายธีระ ฤทธิ์รุ่ง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 0856818774
นางสาวจีราวัฒน์ ภาวงค์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 0804626104
(นางรัชตาพัฒน์ ธนะชูธนัตชน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 0815254380
นางสาวอัญชิษฐา ศรีหลิ่ง
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
โทร : 0936585658