messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางเดิมโดยวิธีปูลาดยางทับ บ้านหนองกุงปาว หมู่ที่ 4 สายทางเข้าบ้านหนองกุงปาว(รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.105-007 สายโคกหนองแวง-หนองกุงปาว) หมู่ที่ 4 บ้านหนองกุงปาว
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.105-008 สายทางโคกหนองแวง หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองแวง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.105-010 สายหนองอึ่ง-ป่าไร่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองอึ่ง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อด.ถ.105-003 จากสาย บ้านโคกหนองแวง ถึงสาย บ้านคำค้อ บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลนายูง
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 232
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 250
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายทางนาม่วง-นาฮี หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 260
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อด.ถ.105-004 นายูง - หนองท่ม (ช่วงบ้านคำดอกไม้ หมู่ที่ 7) ตำบลนายูง
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 411
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อด.ถ.105-004 นายูง - หนองท่ม (ช่วงบ้านคำดอกไม้ หมู่ที่ 7) บ้านคำดอกไม้ หมู่ที่ 7 ตำบลนายูง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 402
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมโดยวิธีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับ อด.ถ.105-004 นายูง-หนองท่ม (ช่วงบ้านนาฮี หมู่ที่ 3) บ้านนาฮี หมู่ที่ 3 ตำบลนายูง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 401
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายทางคำดอกไม้ - ป่าหวาย หมู่ที่ 7 บ้านคำดอกไม้ ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 374
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต อด.ถ. 105 - 005 (สายทางหนองอึ่ง - หนองท่ม) หมู่ที่ 6 บ้านหนองอึ่ง
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 433
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต อด.ถ. 105 - 006 (บ้านนาม่วง - นาฮี) หมู่ที่ 2 บ้านนาม่วง
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 420
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต อด.ถ. 105 - 006 (บ้านนาม่วง - นาฮี) หมู่ที่ 2 บ้านนาม่วง
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 380
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสท์คอนกรีต อด.ถ 105-005 (สายหนองอึ่ง - หนองท่ม) หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 230
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต อด.ถ105-006 (บ้านนาม่วง - นาฮี) หมู่ที่ 2 บ้านนาม่วง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 213
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1