ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุตามโครงการบริการประชาชนนอกสถานที่ จัดเก็บภาษีถึงบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศีรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง