ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างบ๊อกคัลเวิร์ทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ 6 (บริเวณนางาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง