ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่่น ปี 2563
ชื่อไฟล์ : VSoepyMThu52124.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : องค์การการบริหารส่วนตำบลนายูง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 ถึงเดือน กันยายน