ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ชื่อไฟล์ : fGnV55zTue23254.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้