ชื่อเรื่อง : ซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำและตัวโม่งยุงลาย ชนิดฟิล์มโมเลกุลเดี่ยว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง