ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ของสมนาคุณตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....