ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง (เปิดเทอม) ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2566 รวม 11 วันทำการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นายูง 1 แห่ง และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนายูง 4 แห่ง(ภาคเรียนที่ 1 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....