ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....