ชื่อเรื่อง : ซื้อลำโพง(สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง