ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณการจัดงาน ตามโครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมภูไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....