ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างบ๊อกคัลเวิร์ทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายูง หมู่ 1(ข้ามลำห้วยฮี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง