ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 5(สายทางคุณนายอึ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง