ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางเดิมโดยวิธีปูลาดยางทับ บ้านหนองกุงปาว หมู่ที่ 4 สายทางเข้าบ้านหนองกุงปาว(รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.105-007 สายโคกหนองแวง-หนองกุงปาว) หมู่ที่ 4 บ้านหนองกุงปาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)