messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนนอกสถานที่จัดเก็บภาษีถึงบ้านประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินรายไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ตามโครงการแข่งขันฟุตบอล อบจ.อุดรธานีคัพ
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
find_in_page จดหมายข่าวเชิญชวนเที่ยวงาน ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมภูไท ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65
จดหมายข่าว - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56
ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงราชการ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาสที่3) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
find_in_page ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview104

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

folder งานโครงสร้างพื้นฐาน
หลักฐานประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร[15 มิถุนายน 2564]
งานโครงสร้างพื้นฐาน