องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง 66 ม.2 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร. 042-110-721

งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์
group กองช่าง
(ว่าที่ รต.สามารถ ธีสุระ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าที่ รต.สามารถ ธีสุระ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายอภิรักษ์ ปันคำ)
นายช่างไฟฟ้า
(นายอภิรักษ์ ปันคำ)
นายช่างไฟฟ้า
(นายสมเพชร บุตรอินทร์)
พนักงานสูบน้ำ
(นายสมเพชร บุตรอินทร์)
พนักงานสูบน้ำ
นายธนัชชา บุตรอินทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธนัชชา บุตรอินทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
แอปพลิเคชั่น ตาสับปะรด
แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 103