องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
group กองช่าง
(ว่าที่ รต.สามารถ ธีสุระ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายอภิรักษ์ ปันคำ)
นายช่างไฟฟ้า
(นายสมเพชร บุตรอินทร์)
พนักงานสูบน้ำ
นายธนัชชา บุตรอินทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา