องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ผลงานกิจกรรม
กิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมอบต.นายูง (8 ภาพ) [28 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝก ณ บริเวณห้วยโพธิ์ บ้านนายูง หมู่ 1 ตำบลนายูงโดยพร้อมเพรียงกัน (16 ภาพ) [14 มิถุนายน 2565]
มอบน้ำยากำจัดลูกน้ำและตัวโม่งยุงลายให้กับ อสม.และร่วมเดินรณรงค์โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ตำบลนายูงทั้ง 10 หมู่บ้าน (11 ภาพ) [10 มิถุนายน 2565]
ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (4 ภาพ) [3 มิถุนายน 2565]
ปลูกต้นไม้บริเวณรอบ ที่ทำการ อบต.นายูง ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ตำบลนายูง (7 ภาพ) [25 พฤษภาคม 2565]
มอบชุดตรวจ ATK (Antigen test) ตามโครงการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลนายูง (4 ภาพ) [23 พฤษภาคม 2565]
ทำบุญขึ้นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูนักเรียนเพื่อเตรียมการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2565 (22 ภาพ) [11 พฤษภาคม 2565]
ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) ความร่วมมือในการจัดทำบริการสาธารณะ เรื่องการบริหารจัดการจัดเก็บขยะมูลฝอยและการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง (5 ภาพ) [26 เมษายน 2565]
วันที่ 13 เมษายน 2565 ร่วมจัดกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลนายูง ณ วัดโพธ์ชัย เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2565 (23 ภาพ) [13 เมษายน 2565]
ประชุมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและต่อต้านคอร์รัปชั่นเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (OIT) (4 ภาพ) [31 มีนาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 - 10 (ทั้งหมด 108 รายการ)