องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง 66 ม.2 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร. 042-110-721

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 349
camera_alt ผลงานกิจกรรม
ประชุมพนักงานส่วนตำบลเพื่อซักซ้อมความเข้าใจปฎิบัติงานในองค์กรต่อไป [11 มกราคม 2565]
มอบผ้าห่มให้กับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลนายูง (7 ภาพ) [10 มกราคม 2565]
ทีมคณะผู้บริหารนำโดย นายวุฒิชัย ทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูงแถลงนโยบายต่อสภาฯเพื่อดำเนินการตามนโยบายที่ได้ตั้งไว้ (5 ภาพ) [5 มกราคม 2565]
อบต.นายูงได้ดำเนินการเปิดประชุมสภาเป็นครั้งแรก โดยนางสาวศิริกัลยา กิจรักษา เป็นประธานเปิดประชุม (3 ภาพ) [4 มกราคม 2565]
อบต.นายูง ได้ดำเนินการจัดตั้งด่านเพื่อเป็นหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จุดหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล (7 ภาพ) [28 ธันวาคม 2564]
เดินรณรงค์โครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ในเขตพื้นที่ตำบลนายูงทั้ง 10 หมู่บ้าน (4 ภาพ) [24 ธันวาคม 2564]
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง [7 ตุลาคม 2564]
โครงการให้ความรู้โรคติดต่อและป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โรคัมปีสกิน [23 มิถุนายน 2564]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนายูง [11 มิถุนายน 2564]
ขยายเวลาการชำระภาษี [18 พฤษภาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 90 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
แนะนำผู้บริหาร
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รอง ปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รอง ปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
แบบสำรวจความพึงพอใจ