messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ผลงานกิจกรรม
โครงการบริการประชาชนนอกสถานที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน ประจำปี 2567[13 พฤษภาคม 2567]
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2567[30 เมษายน 2567]
กิจกรรม รดน้ำดำหัวผู็สูงอายุ วันสงกรานต์ ประจำปี งบประมาณ 2567[17 เมษายน 2567]
โครงการส่งเสริมภูมปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2567[17 เมษายน 2567]
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการเกิดของลูกสัตว์ ประจำปี 2567[2 เมษายน 2567]
กิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย บัณฑิตน้อย ประจำปี 2567[1 เมษายน 2567]
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี[20 มีนาคม 2567]
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูไทย ประจำปี 2567[19 กุมภาพันธ์ 2567]
เชิญเที่ยวงานส่งเสริม สืบสาน วัฒนธรรมภูไทประจำปี 2567 (บุญเดือนสาม)[19 มกราคม 2567]
กิจกรรมจิตอาสาพราะราชทานตำบลนายูง[19 มกราคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 - 10 (ทั้งหมด 192 รายการ)