messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
account_circle หน่วยตรวจสอบภายใน
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0936945247
(นางสาวมุขมณี ขุนใหญ่)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทร : 0883105141