messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
account_circle คณะผู้บริหารข้าราชการการเมือง
นายวุฒิชัย ทองคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โทร : 084-518-2733
นายไพรวัลย์ พรมกุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โทร : 095-6127703
นายบันเทิง บุตรอินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โทร : 063-040-0543
นายถัน สีใส
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โทร : 095-191-4919