องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง 66 ม.2 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร. 042-110-721

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 374
group คณะผู้บริหาร
นายวุฒิชัย ทองคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
นายวุฒิชัย ทองคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
นายไพรวัลย์ พรมกุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายไพรวัลย์ พรมกุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายบันเทิง บุตรอินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายบันเทิง บุตรอินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายถัน สีใส
เลขานุการนายก อบต.
นายถัน สีใส
เลขานุการนายก อบต.
แนะนำผู้บริหาร
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รอง ปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รอง ปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
แบบสำรวจความพึงพอใจ