องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
group คณะผู้บริหาร
นายวุฒิชัย ทองคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โทร : 084-518-2733
นายไพรวัลย์ พรมกุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 095-6127703
นายบันเทิง บุตรอินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 063-040-0543
นายถัน สีใส
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 095-191-4919
(นายธนภูมิ โพธิหล้า) รองปลัด
รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 093-694-5247