องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง 66 ม.2 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร. 042-110-721

งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์
group คณะผู้บริหาร
(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-4481690
(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-4481690
(นายบุตร บุตรอินทร์)
รองนายก
โทร : 085-7542-946
(นายบุตร บุตรอินทร์)
รองนายก
โทร : 085-7542-946
(นายแสงไทย ภูมิโคตร)
รองนายก
โทร : 087-7910-375
(นายแสงไทย ภูมิโคตร)
รองนายก
โทร : 087-7910-375
(นายประสาท หลักคำ)
เลขานุการ นายก
โทร : 089-3756-946
(นายประสาท หลักคำ)
เลขานุการ นายก
โทร : 089-3756-946
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลนายูง
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลนายูง
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 60