องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง 66 ม.2 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร. 042-110-721

งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการข้อกำหนดการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225 |
insert_drive_file โครงการส่งเสริมสุขภาพปากและฟันในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file รายงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
photo ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่่น ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268 |
photo ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247 |
photo แหล่งท่องเที่ยว poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต อด.ถ.๑๐๕-๐๐๖ (บ้านนาม่วง-นาฮี) หมู่ที่ ๒ บ้านนาม่วง ด้วยวิธี poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต อด.ถ.๑๐๕-๐๐๕ (สายทางหนองอึ่ง-หนองท่ม) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองอึ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262 |
insert_drive_file โครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมภูไท poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
photo ประชาสัมพันธ์เชิญเที่ยวงานประเพณีภูไทประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223 |
insert_drive_file โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครคณะกรรมการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
photo ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูไท ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
photo ประชาสัมพันธ์ การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
insert_drive_file การปรับปรุงภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file เทศกาลช่วงเข้าพรรษาขอเชิญชวนทำบุญ 10 วัด 10 วัน ในเขตพื้นที่ตำบลนายูง ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
photo แหล่งท่องเที่ยว poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูไท ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลนายูง
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลนายูง
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 86