messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
image สื่อประชาสัมพันธ์
ต่อต้านคอร์รัปชั่น[22 กุมภาพันธ์ 2567]
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)[22 กุมภาพันธ์ 2567]
1 1 - 2 (ทั้งหมด 2 รายการ)