messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
account_circle กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
(นายทองเพชร คำฤาชัย)
กำนันตำบลนายูง
โทร : 0905903154
(นายอุดร เหมือยพรม)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
โทร : 088-0556828
(นายพิษณุกุล สอนสกุล)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
โทร : 098-285-3534
(นายสมใจ ภูมิโคตร)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
โทร : 061-1310059
(นายเฉลิมสันต์ บุตรอินทร์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
โทร : 098-194-3558
(นายวิทยา บุตรอินทร์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
โทร : 095-263-4675
(นายวิชิต สอนสกุล)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
โทร : 098-2123922
(นางกดชพร สีอ่อน)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
โทร : 0818578017
(นายมงคล จันทาสี)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
โทร : 064-114-1678
(นายทองเพชร คำฤาชัย)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
โทร : 090-5903-154
(นายบุญหลาย เกษโสภา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
โทร : 089-724-0115