องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
group ฝ่ายสภา
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
นายบุญก่อ สีใส
รองประธานสภา อบต.
นายหนูแดง สีลานาแก
เลขานุการสภา อบต.
นายบัญญัติ ไกรหาญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
นายสามารถ ไกรหาญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
นายสุเทพ เครือเนตร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
นายไกร ผ่านชมภู
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
นายสุพรรณ์ บุตรอินทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
นายสมศักดิ์ หลักคำ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
นายบุญก่อ สีใส
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7
นายหนูแดง สีลานาแก
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
นางยุวดี สารสิน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
ายวิรัตน์ บุตรอินทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10