องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง 66 ม.2 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร. 042-110-721group ฝ่ายสภา
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภา
โทร : 087-7746989
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภา
โทร : 087-7746989
(นายนเรศ บุตรอินทร์)
รองประธานสภาฯ
โทร : 084-5116-107
(นายนเรศ บุตรอินทร์)
รองประธานสภาฯ
โทร : 084-5116-107
(นายทศพล พรมกุล)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 081-0487028
(นายทศพล พรมกุล)
ส.อบต.หมู่ที่ 1

โทร : 081-0487028
(นางวันเพ็ญ สอนสกุล)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 082-1095150
(นางวันเพ็ญ สอนสกุล)
ส.อบต.หมู่ที่ 1

โทร : 082-1095150
(นายไพรวัลย์ ชัยยงค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 091-4210-734
(นายไพรวัลย์ ชัยยงค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 2

โทร : 091-4210-734
(นายวิชัย คุยบุตร)
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 083-6909-362
(นายวิชัย คุยบุตร)
ส.อบต.หมู่ที่ 2

โทร : 083-6909-362
(นายประสิทธิ์ สีใส)
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 088-0292967
(นายประสิทธิ์ สีใส)
ส.อบต.หมู่ที่ 3

โทร : 088-0292967
(นายคำสิงห์ คำฤาชัย)
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 087-6371232
(นายคำสิงห์ คำฤาชัย)
ส.อบต.หมู่ที่ 3

โทร : 087-6371232
(นายเทิง บุตรอินทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 093-1481787
(นายเทิง บุตรอินทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 4

โทร : 093-1481787
(นายไกร ผ่านชมภู)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 088-3178-789
(นายไกร ผ่านชมภู)
ส.อบต.หมู่ที่ 4

โทร : 088-3178-789
(นายอภิวัฒน์ โสภิณ)
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 086-8594079
(นายอภิวัฒน์ โสภิณ)
ส.อบต.หมู่ที่ 5

โทร : 086-8594079
(นายศักดิ์ ทองคำ)
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 093-5733220
(นายศักดิ์ ทองคำ)
ส.อบต.หมู่ที่ 5

โทร : 093-5733220
(นายสมศักดิ์ หลักคำ)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 095-3028591
(นายสมศักดิ์ หลักคำ)
ส.อบต.หมู่ที่ 6

โทร : 095-3028591
(นายบุญก่อ สีใส)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 088-0633778
(นายบุญก่อ สีใส)
ส.อบต.หมู่ที่ 7

โทร : 088-0633778
(นายหนูแดง สีลานาแก)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 083-4186090
(นายหนูแดง สีลานาแก)
ส.อบต.หมู่ที่ 8

โทร : 083-4186090
(นายประสิทธิ์ จันทาสี)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 088-3082637
(นายประสิทธิ์ จันทาสี)
ส.อบต.หมู่ที่ 8

โทร : 088-3082637
(นายประเวศน์ บุตรอินทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 091-3547219
(นายประเวศน์ บุตรอินทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 9

โทร : 091-3547219
(นายไพรวัลย์ พรมกุล)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 084-5181167
(นายไพรวัลย์ พรมกุล)
ส.อบต.หมู่ที่ 10

โทร : 084-5181167
(นายศักดิ์ดา พรมกุล)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 082-0415906
(นายศักดิ์ดา พรมกุล)
ส.อบต.หมู่ที่ 10

โทร : 082-0415906
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลนายูง
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลนายูง
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 55
เดือนนี้ 6,720
เดือนที่แล้ว 10,202
ทั้งหมด 51,258