messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
account_circle ฝ่ายสภา
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
โทร : 0953028591
นายบุญก่อ สีใส
รองประธานสภา อบต.
โทร : 0967537552
นายหนูแดง สีลานาแก
เลขานุการสภา อบต.
โทร : 0935590481
นายบัญญัติ ไกรหาญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
โทร : 0963043413
นายสามารถ ไกรหาญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
โทร : 0642168739
นายสุเทพ เครือเนตร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
โทร : 0962931281
นายไกร ผ่านชมภู
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
โทร : 0807996779
นายสุพรรณ์ บุตรอินทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
โทร : 0989242608
นายสมศักดิ์ หลักคำ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
โทร : 0953028591
นายบุญก่อ สีใส
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7
โทร : 0967537552
นายหนูแดง สีลานาแก
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
โทร : 0935590481
นางยุวดี สารสิน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
โทร : 0934353601
นายวิรัตน์ บุตรอินทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
โทร : 0622019919