องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจดทะเบียนโดเมนเนมเพื่อจัดทำเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมผู้ไท poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 414
insert_drive_file ปรับปรุงระบบประปาดื่มได้ บ้านคำดอกไม้ ม.7_0001 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
insert_drive_file ราคากลาง 2560 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 เส้นนาฮี-คำดอกไม้ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 413
insert_drive_file ราคากลาง 2560 โครงการปรับปรุงเครื่องขยายเสียงและเสียงตามสาย ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 406
insert_drive_file ราคากลาง 2560 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ม.10 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 404
insert_drive_file ราคากลาง 2560 ก่อสร้างถนน คสล.ม.9 เส้นบ้านโคกหนองแวง-ชุมชนกุดเต่า poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
insert_drive_file ราคากลาง 2560 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ม.2 เส้นนาม่วง-นายูง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
insert_drive_file ราคากลาง 2560 ก่อสร้างถนน คสล.ม.9 เส้นบ้านโคกหนองแวง-กุดเต่า poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file ราคากลาง 2560 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง ม.6 เส้นหนองอึ่งป่าไร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file ราคากลาง 2560 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง ม.6 เส้นนาขอนกว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file ราคากลาง 2560 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง ม.5 เส้นข้างวัดโนนตาล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file ราคากลาง 2560 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง ม.2 เส้นฝายน้ำล้น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file ราคากลาง 2560 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง ม.2 เส้นนาม่วง-บ้านกอก poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file ราคากลาง 2560 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง ม.2 เส้นนาม่วงนาฮี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
insert_drive_file ราคากลาง 2560 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง ม.1 เส้นหลังวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file ราคากลาง 2560 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ม.1 เส้นนานายเมย. poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
insert_drive_file ราคากลาง 2560 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง ม.9 เส้นนาฟอดงู poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file ราคากลาง 2560 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง ม.8 เส้นนาตาลซาว poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file ราคากลาง 2560 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง ม.8 เส้นนาขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2