messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงราชการ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาสที่3) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาสที่2) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
find_in_page ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจดทะเบียนโดเมนเนมเพื่อจัดทำเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 371
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมผู้ไท poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 522
ปรับปรุงระบบประปาดื่มได้ บ้านคำดอกไม้ ม.7_0001 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 438
ราคากลาง 2560 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 เส้นนาฮี-คำดอกไม้ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 536
ราคากลาง 2560 โครงการปรับปรุงเครื่องขยายเสียงและเสียงตามสาย ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 586
ราคากลาง 2560 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ม.10 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 545
ราคากลาง 2560 ก่อสร้างถนน คสล.ม.9 เส้นบ้านโคกหนองแวง-ชุมชนกุดเต่า poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 382
ราคากลาง 2560 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ม.2 เส้นนาม่วง-นายูง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 503
ราคากลาง 2560 ก่อสร้างถนน คสล.ม.9 เส้นบ้านโคกหนองแวง-กุดเต่า poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 418
ราคากลาง 2560 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง ม.6 เส้นหนองอึ่งป่าไร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
ราคากลาง 2560 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง ม.6 เส้นนาขอนกว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
ราคากลาง 2560 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง ม.5 เส้นข้างวัดโนนตาล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
1 - 20 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2