messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานสถิติการคลัง
รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน เมษายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
รายงานงบการเงิน รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
รายงานงบการเงิน รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
รายงานงบการเงิน รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
รายงานงบการเงิน รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
รายงานงบการเงินรายรับ-รายจ่ายจริง เดือนประจำเดือน ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
งบแสดงรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
รายงานงบรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
รายงานข้อมูลรายรับจริง-จ่ายจริง รายเดือนมิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
รายงานข้อมูลรายรับจริง-จ่ายจริง รายเดือนพฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
รายงานข้อมูลรายรับ-จ่ายจริง รายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
การรายงานข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานคลังจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
การรายงานข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานคลังจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
รายงานสถิติการคลังเดือนมกราคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
รายงานสถิติการคลังเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
รายงานสถิติการคลังเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
รายงานสถิติการคลังเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
รายงานสถิติการคลังเดือนกันยายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3