องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง 66 ม.2 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร. 042-110-721

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 417
folder รายงานสถิติการคลัง
insert_drive_file รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
description หนังสือนำส่งสถิติการคลัง62 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300 |
description แบบรายงานงบประจำปีรายไตรมาส ปี 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
description รายงานสถิติการคลัง ปี 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250 |
insert_drive_file แบบรายงานงบประจำปีรายไตรมาส ปี 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 |
insert_drive_file รายงานสถิติการคลัง ปี 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file หนังสือนำส่งสถิติการคลัง62 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย61ส่งคลังจังหวัด1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
insert_drive_file รายงานเศรษฐกิจการคลัง 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file หนังสือนำส่งรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235 |
insert_drive_file หนังสือนำส่งสถิติการคลัง61 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 |
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย60ส่งคลังจังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file รายงานเศรษฐกิจการคลัง 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219 |
insert_drive_file info จ่าย 60 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file info รับ 60 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file หนังสือนำส่งสถิติการคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 |
insert_drive_file แบบรายงานสถิติการคลังปี2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รอง ปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รอง ปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
แบบสำรวจความพึงพอใจ