องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานสถิติการคลัง
insert_drive_file รายงานสถิติการคลังเดือนพฤษภาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file รายงานสถิติการคลังประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
description รายงานสถิติการคลัง ปี 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
description แบบรายงานงบประจำปีรายไตรมาส ปี 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
description หนังสือนำส่งสถิติการคลัง62 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 370
insert_drive_file รายงานสถิติการคลัง ปี 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file แบบรายงานงบประจำปีรายไตรมาส ปี 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file หนังสือนำส่งสถิติการคลัง62 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
insert_drive_file รายงานเศรษฐกิจการคลัง 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย61ส่งคลังจังหวัด1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
insert_drive_file หนังสือนำส่งสถิติการคลัง61 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
insert_drive_file หนังสือนำส่งรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325
insert_drive_file รายงานเศรษฐกิจการคลัง 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย60ส่งคลังจังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file info รับ 60 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file info จ่าย 60 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file แบบรายงานสถิติการคลังปี2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file หนังสือนำส่งสถิติการคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1