องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานสถิติการคลัง
insert_drive_file รายงานงบรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานข้อมูลรายรับจริง-จ่ายจริง รายเดือนมิถุนายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานข้อมูลรายรับจริง-จ่ายจริง รายเดือนพฤษภาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานข้อมูลรายรับ-จ่ายจริง รายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file การรายงานข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานคลังจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file การรายงานข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานคลังจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานสถิติการคลังเดือนมกราคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานสถิติการคลังเดือนธันวาคม พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานสถิติการคลังเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานสถิติการคลังเดือนตุลาคม พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานสถิติการคลังเดือนกันยายน พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานสถิติการคลังเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานสถิติการคลังเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานสถิติการคลังเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานสถิติการคลังเดือนพฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file รายงานสถิติการคลังประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
insert_drive_file รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
description รายงานสถิติการคลัง ปี 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 390
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2