องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
folder งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
photo จดหมายข่าว - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
find_in_page โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo ลงพื้นที่โครงการแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน สำรวจพื้นที่ภาคสนาม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
find_in_page โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo บันทึกข่้อความ - รายงานการเข้ารับการฝึกอบรม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
photo บันทึกข้อความ - ขออนุมัติจ้างเหมาสำรวจ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1622
photo โครงการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 692
photo คำสั่ง-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกภาคสนาม2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
photo คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
photo รายงานการฝึกอบรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
photo คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
photo คำสั่ง-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1469
insert_drive_file โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 517
insert_drive_file เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำรวจภาคสนามและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 371
insert_drive_file เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 456
insert_drive_file เรื่อง แต่งตั้งผู้รับมอบและดูแลรักษาข้อมูลที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1236
insert_drive_file เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ/ พนักงานประเมิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 392
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1