องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง 66 ม.2 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร. 042-110-721

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 345
folder โอนงบประมาณรายจ่าย
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 11 อนุมัติ เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 18 อนุมัติ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 19 อนุมัติ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 20 อนุมัติ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 21 อนุมัติ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 16 อนุมัติ เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 17 อนุมัติ เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 13 อนุมัติ เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 14 อนุมัติ เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 15 อนุมัติ เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 12 อนุมัติ เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 10 อนุมัติ เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 9 อนุมัติ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 8 อนุมัติ เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 7 อนุมัติ เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 5 อนุมัติ เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 6 อนุมัติ เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 4 อนุมัติ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 1 อนุมัติ เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 2อนุมัติ เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2
แนะนำผู้บริหาร
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รอง ปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รอง ปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
แบบสำรวจความพึงพอใจ