องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง 66 ม.2 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร. 042-110-721

งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์
folder โอนงบประมาณรายจ่าย
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 11 อนุมัติ เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 18 อนุมัติ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 19 อนุมัติ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 20 อนุมัติ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 21 อนุมัติ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 16 อนุมัติ เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 17 อนุมัติ เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 13 อนุมัติ เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 14 อนุมัติ เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 15 อนุมัติ เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 12 อนุมัติ เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 10 อนุมัติ เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 9 อนุมัติ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 8 อนุมัติ เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 7 อนุมัติ เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 5 อนุมัติ เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 6 อนุมัติ เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 4 อนุมัติ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 1 อนุมัติ เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file โอนงบประมาณครั้งที่ 2อนุมัติ เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลนายูง
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลนายูง
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 33