messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
รายงานการดำเนินงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ประกาศผลติดตามและประมเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.261 - 2565) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.264 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
ประกาศผลการติดตามและประมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1