องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
volume_down ประกาศเรียกประชุมสภา
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2