messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 474
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 369
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่1) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 360
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 แก้ไข (ฉบับที่1) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 394
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1