องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง 66 ม.2 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร. 042-110-721folder คลังเอกสาร
insert_drive_file ภาษีบำรุงท้องที่ 2508 (ราคาประเมิน 2521-2524) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file แบบคำขอใช้โปรแกรม LTAX 3000 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file แบบสำรวจความพึงพอใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file ภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file แผ่นพับภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file ผ.ท. 1 - 17 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file แผ่นพับภาวะโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file แผ่นพับภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ เรื่อง การบังคับใช้แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file ประกาศ - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file ประกาศ - คสล. ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลนายูง
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลนายูง
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 37
เดือนนี้ 6,702
เดือนที่แล้ว 10,184
ทั้งหมด 51,240