องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
folder งบรายไตรมาส
insert_drive_file รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file งบแสดงฐานะทางการเงินรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file งบแสดงฐานะทางการเงินรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565( กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2565 - มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาสที่4) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาสที่3) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file e รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรสาม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรสาม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563(ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2563 - มีนาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563(ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2