องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง 66 ม.2 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร. 042-110-721

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 346
folder งานบุคลากร
insert_drive_file คำสั่งเลื่อนขั่นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232 |
insert_drive_file คำสั่งเลื่อนขั่นเงินเดือนลูกจ้างประจำ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file คำสั่งเลื่อนขั่นเงินเดือนครู 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file คำสั่งค่าตอบแทนพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
insert_drive_file คำสั่งเลื่อนขั่นเงินเดือนลูกจ้างถ่ายโอน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file คำสั่งค่าครองชีพพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238 |
insert_drive_file คำสั่งคณะกรรมการประเมิน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
photo ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file องค์ความรู้ในองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file รายชื่อข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รอง ปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รอง ปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
แบบสำรวจความพึงพอใจ