องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
folder ระบบสารสนเทศ-สนับสนุนการบริหารจัดการ
insert_drive_file เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานถ่ายโอน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302
insert_drive_file เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรครู poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file เลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
insert_drive_file คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 583
insert_drive_file คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
insert_drive_file คำสั่งจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
insert_drive_file งบการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
insert_drive_file ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file แบบประเมินประสิทธิผลการปฎิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file รายงานสำรวจความพึงพอใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
insert_drive_file รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
insert_drive_file รายงานแผนพัฒนาสามปั poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
insert_drive_file ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1