องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง 66 ม.2 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร. 042-110-721folder ระบบสารสนเทศ-สนับสนุนการบริหารจัดการ
insert_drive_file เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานถ่ายโอน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file เลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรครู poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file คำสั่งจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file งบการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file แบบประเมินประสิทธิผลการปฎิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file รายงานแผนพัฒนาสามปั poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file รายงานสำรวจความพึงพอใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลนายูง
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลนายูง
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 141
เดือนนี้ 6,806
เดือนที่แล้ว 10,288
ทั้งหมด 51,344