messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
info ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
งานแสดงแสง สีเสียง ประเพณีภูไท (บุญเดือนสาม) ตำบลนายูง


ประเพณีแต่งงานชาวภูไท นายูง
รอปรับปรุง
ประเพณีแห่ดอกไม้
รอปรับปรุง
ประเพณีเปิดประตูเล้า
รอปรับปรุง
ประเพณีเส็งกลองแต้
รอปรับปรุง
ประเพณีเหยา
รอปรับปรุง