messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
check_circle ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา ตำบลนายูง อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอศรีธาตุ แต่ก่อนตำบลนายูง ตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมา เมื่อราวปี พ.ศ.2380 ชนชาวภูไทได้อพยพข้ามฝั่งแม่น้ำโขง (เมืองวัง) ได้แยกจากภูไทส่วนอื่น ๆ โดยพากันอพยพข้ามแม่น้ำโขงมาทางฝั่งขวา เพราะไม่พอใจในการปกครองขอพระยาก่ำ ซึ่งเป็นคนดุร้ายปราศจากความเมตตาธรรม เดินทางมาเรื่อย ๆ จนในที่สุดก็เข้าเขตเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งในขณะนั้นมีความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเมืองหนองหาน ชาวภูไทได้รวมตัวกันมาตั้งถิ่นฐาน อยู่ที่เมืองท่าขอนยาง โดยมี “อัญญาหลวง” เป็นผู้ปกครองเมือง อัญญาหลวง นี้เดิมที่มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเมืองวังของพระยาก่ำ แต่ได้อพยพมาก่อนพร้อมกับภูไทส่วนหนึ่ง เพราะไม่ชอบการปกครองของพระยาก่ำ และได้เดินทางหนีมาเรื่อย ๆ จนมาถึงหนองน้ำแห่งหนึ่ง ซึ่งกว้างมาก มีไม้ขึ้นร่มเย็น อุดรสมบูรณ์เป็นที่อาศัยของหมู่ปลานานาชนิด และเต็มไปด้วยฝูงสัตว์ป่านานาชนิด เมื่อเที่ยวดูภูมิประเทศรอบ ๆ หนองจนเป็นที่พอใจแล้ว ผู้นำในการเดินทางจึงบอกให้พักชั่วคราว และเรียกหนองแห่งนี้ว่าหนองซวาย และได้ตกลงกันเอาพื้นที่ที่ห่างออกไปจากหนองซวาย ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งหมู่บ้าน ณ บริเวณแห่งนี้มีนกยูงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านนายูง” มาจนทุกวันนี้ บ้านนายูง กับเมืองท่าขอนยาง มีความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะ อัญญาหลวง ผู้นั้นเป็นชนเผ่าเดียวกันกับภูไทในหมู่บ้านนายูง และท่านได้มองเห็นความสำคัญของหมู่บ้านนายูง จึงได้มาทำการจัดผู้นำในการปกครอง โดยให้ท้าวชินฮาด เป็นผู้นำในการปกครองแล้วมี หลวงจางวาง ท้าวไชยนนท์ และท้าวหมื่นหน้า เป็นคณะที่ปรึกษาหมู่บ้าน อัญญาหลวง ได้มีความประทับใจและปรารถนาอย่างยิ่งที่จะมาอยู่ที่บ้านนายูง แต่ไม่สามารถจะมาอยู่ได้ เนื่องจากมีภาระหน้าที่ไม่อาจจะละทิ้งได้จึงได้มาตั้งศาลา 5 ห้อง ไว้เป็นที่ทำการ หลายปีต่อมา อัญญาหลวงได้เกิดล้มป่วยจึงได้สั่งกับหลานภูไทว่าเมื่อท่านถึงแก่กรรมแล้ว ขอให้นำเอากระดูกของท่านมาเก็บไว้ที่บ้านนายูง เมื่อท่านถึงแก่กรรม พวกหลานก็ได้ทำตามความประสงค์ของท่าน ต่อมาเมื่อได้มีการสร้างโบสถ์ จึงได้นำเอากระดูกของท่านอัญญาหลวงบรรจุได้ที่ฐานของโบสถ์ (ปัจจุบันอยู่ที่ วัดโพธิ์ชัย บ้านนายูง) ซึ่งชาวบ้านได้สักการระบูชามาจนทุกวันนี้ ต่อมาประชากรได้เพิ่มมากขึ้น ปี พ.ศ. 2411 ทางราชการจึงได้ยกฐานะบ้านนายูงขึ้นเป็นตำบลนายูงขึ้นต่ออำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ต่อมาได้ขึ้นต่ออำเภอศรีธาตุจนถึงปัจจุบัน