messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
info แบบประเมินความพึงพอใจของ อบต.นายูง
QR CODE แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ
รายงานผลการประเมินความพึงพใจที่สรุปผลเสนอผู้บริหาร
เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการให้คะแนนและแสดงควาคิดเห็นของประชาชน