องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง 66 ม.2 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร. 042-110-721

งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 29
คู่มือปฏิบัติงานด้านวินัย
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 27
คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 23
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 23
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 19
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 24
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 21
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 30
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลนายูง
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลนายูง
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 23