messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 151
คู่มือปฏิบัติงานด้านวินัย
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 174
คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 295
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 526
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 158
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 167
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 165
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 176