องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง 66 ม.2 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร. 042-110-721

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 12
เดินรณรงค์โครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ในเขตพื้นที่ตำบลนายูงทั้ง 10 หมู่บ้าน (4 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 24 ธันวาคม 2564 อบต.นายูงร่วมกับ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลนายูงร่วมเดินรณรงค์โครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ในเขตพื้นที่ตำบลนายูงทั้ง 10 หมู่บ้าน
ผู้โพส : admin
แนะนำผู้บริหาร
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รอง ปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รอง ปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
แบบสำรวจความพึงพอใจ