องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
image กิจกรรมโครงการ
ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช.ประจำปี 2566 [7 เมษายน 2566]
โครงการควบคุมโรคในพื้นที่ (อสม) [4 ตุลาคม 2565]
โครงการป้องกันการเกิดโรคติดต่อโดยการจัดการขยะ (โรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระล่วง โรคฉี่หนู [4 ตุลาคม 2565]
โครงการวัยเรียน วัยใสห่วงใยสุขภาพ [4 ตุลาคม 2565]
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน (ชมรมผู้สูงอายุ) [4 ตุลาคม 2565]
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในสภาวะสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (cocid-19) (ชมรมผู้สูงอายุ) [4 ตุลาคม 2565]
โครงการคัดกรองคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) [4 ตุลาคม 2565]
1 1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ)