messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
image กิจกรรมโครงการ
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567[29 พฤษภาคม 2567]
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567[29 พฤษภาคม 2567]
โครงการกินดี เล่นได้ สูงใหญ่ ไอคิวดี ประจำปีงบประมาณ 2567[29 พฤษภาคม 2567]
โครงการวัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ ประจำปี 2566[5 ตุลาคม 2566]
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566[5 ตุลาคม 2566]
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ประจำปี 2566[5 ตุลาคม 2566]
ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช.ประจำปี 2566[7 เมษายน 2566]
โครงการควบคุมโรคในพื้นที่ (อสม)[4 ตุลาคม 2565]
โครงการป้องกันการเกิดโรคติดต่อโดยการจัดการขยะ (โรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระล่วง โรคฉี่หนู [4 ตุลาคม 2565]
โครงการวัยเรียน วัยใสห่วงใยสุขภาพ [4 ตุลาคม 2565]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 13 รายการ)