messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
image กิจกรรม
กิจกรรมเกมส์การศึกษา[26 มิถุนายน 2566]
ประสาทสัมผัสทั้ง 5[31 มีนาคม 2566]
โภชนาการ[31 มีนาคม 2566]
กิจกรรมสร้างสรรค์ระบายสี ปฐมวัย1[31 มีนาคม 2566]
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ[22 พฤศจิกายน 2565]
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง[22 พฤศจิกายน 2565]
กิจกรรมวันลอยกระทงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง[8 พฤศจิกายน 2565]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ซ้อมแผนความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย (13 ภาพ)[25 สิงหาคม 2565]
ทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอุปกรณ์ของเล่นต่างๆ[4 สิงหาคม 2565]
อบรมส่งเสริมสุขภาพปากและฟันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[4 สิงหาคม 2565]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 15 รายการ)